Hilde Horpen. Foto: Jostein Avdem Fretland

Hilde Horpen. Foto: Jostein Avdem Fretland. Lisens: Creative Commons Namngjeving-DelPåSameVilkår Creative Commons-lisens.

– aktiv korpsjente frå Årdal som bryt barrierar

Unge Hilde Horpen (1996-) er litt «motstraums». I ei tid då organisasjonslivet slit med  medlemstala og leitar med lys og lykter etter leiarar, spelar Hilde  i fleire korps og tek leiaropplæring. Slike jenter vil vi gjerne ha.

Eit brennande engasjement for korpsrørsla
I 2004 fekk Hilde sin fyrste klarinett. Fyrst tok ho speletimar hjå ein lærar. Etter to år byrja ho å spela i skulemusikken. Det er eit rikt korpsmiljø i Årdal, og det er korpsrørsla Hilde brenn for. Det er framleis klarinetten som er hennar sitt instrument. Dette er eit vanskeleg instrument å spela, men Hilde er dyktig på instrumentet sitt og begeistrar både publikum og dirigentar.

Fire korps
Den speleglade jenta tek seg tid til å spela i fire korps. Det er Årdalstangen Musikklag, Øvre Årdal Janitsjarkorps, Farnes skulemusikk og Nordvest ungdomskorps (ungdomskorpset i fylket). Så mykje øving heime mellom korpsøvingane blir det som regel ikkje tid til. I Årdalstangen Musikklag er ho instruktør for to yngre musikantar, og til sommaren vil ho ta instruktørkurs på Manger ved Bergen. I to av korpsa Hilde spelar i, deltek ho i styrearbeid ( i Årdalstangen Musikklag og i Øvre Årdal Janitsjarkorps), og tek slik sin del av ansvaret for drifta av organisasjonen.

Leiaropplæring
Hilde søkte Norges Musikkorps Forbund om å få delta i leiaropplæringa deira, og det fekk ho. «Unge i teten» er eit opplæringsprogram for unge tillitsvalde i alderen 16-22 år. Det er 12 deltakarar frå heile landet, og Hilde er mellom dei yngste. Ho er den einaste frå Sogn og Fjordane fylke. Programmet omfattar tre samlingar, i Bergen, Trøndelag og Oslo.

Det dei unge lærer på kurset er å framføra ting og å argumentera. Dei lærer også presentasjonsteknikk og marknadsføring. Kunnskap om NMF som organisasjon er også eit tema, i tillegg til NMF sitt tilhøve til resten av samfunnet.

På kurset tek dei også opp kva den einskilde deltakaren kan og vil bruka ressursane sine på når dei er ferdige med samlingane. Det Hilde tenkjer, er at ho vil halda fram med å spele klarinett i korps. Ein gong i framtida vil ho kanskje bli leiar i eit korps også?