bakgr

Til: RANDI BLEHR – Kristiania 31. mai 1898

Kjære Fru Statsminister Blehr
Maa det herigjennem være mig tilladt at frembære for Norsk Kvindesagsforening min varmeste Taksigelse for den overordentlig smukke og stemningsfulde Fest, hvormed Foreningen har glædet og hædret mig. Festaftenen og det venlige Sindelag, hvoraf den er fremgaaet, vil altid forblive mig i lys og levende Erindring.

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.