Kjelder

Kjelder:

Ambjørg Sælthun

Astrid Marie Nistad

Jorunn Ringstad

Liv Signe Navarsete

Heidi Grande Røys

Ingrid Heggø

Jorunn Ringstad

Jorunn Ringstad. Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Jorunn Ringstad. Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

Sp logo

Jorunn Ringstad (1943-) er fødd og busett i Askvoll.  Ho har lærar og ingeniørutdanning. Fram til 1986 jobba ho for det meste som lærar, avbrote av eit år som laborant ved Haukeland sykehus. Ringstad var ordførar i Askvoll frå 1987 til 1993. Ho var medlem av sentralstyret i SP frå 1997 til 2000. Jorunn møtte på Stortinget i åra 1989-2005, dei fyrste fire åra som vararepresentant. Ho var visepresident i Odelstinget frå 1997 til 2001. Samferdselspolitikk har vore viktig for Jorunn. Ho har også engasjert seg i saker som gjeld konsesjonslovgiving og helsepolitikk. Jorunn har vore styreleiar i Helse Førde frå 2012.

Heidi Grande Røys

Heidi Grande Røys. Foto: Stig Marlon Weston / SV

Heidi Grande Røys. Foto: Stig Marlon Weston / SV

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

SV logoHeidi Grande Røys (1967-) er fødd i Bremanger, og er no busett i Florø. Ho har bakgrunn som barnehagestyrar og lokalpolitikar i Florø. Heidi var medlem av Flora formannskap frå 1991 til 2001. Heidi møtte på Stortinget i åra 2001-2005. Ho var statsråd i Moderniseringsdepartementet i ein kort periode i 2005, og sidan statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet frå 2006 til 2009. Heidi har mellom anna engasjert seg i miljøspørsmål. Ei anna sak som har vore viktig for henne er å læra folk nett-vet. Som fornyingsministar gav Heidi ut boka «Delte meninger».  Dette er ei bok som set fokus på openheit, deling og delingskultur på Internett.

Ingrid Heggø

Ingrid Heggø. Foto: Stortingsarkivet

Ingrid Heggø. Foto: Stortingsarkivet

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

Ap Ingrid Heggø (1961-) er fødd i Balestrand og bur no på Kyrkjebø. Ho er utdanna ved BI. Ho har hatt ulike stillingar i Vestlandsbanken og Fokus Bank. Ho var medlem av Høyanger kommunestyre frå 1991 til 1995, og varaordfører frå 1995 til 2003. Ingrid har vore medlem av sentralstyret i AP frå 2007. Ingrid har møtt på Stortinget frå 2005, og var vararepresentant i perioden 1997-2001. Frå 2009 har ho også vore leiar av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union. Ingrid er  toppkandidaten for Arbeiderpartiet føre stortingsvalet hausten 2013. Ingrid er særleg engasjert i næringspolitikk og arbeidet for å halde arbeidsløysa nede.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete. Foto: Senterpartiet

Liv Signe Navarsete. Foto: Senterpartiet. Lisens: Creative Commons Namngjeving-IngenOmarbeiding Creative Commons-lisens

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

Sp logo
Liv Signe Navarsete (1958-) er fødd i Sogndal.  Ho har budd i Lærdal sidan år 2000. Liv Signe har vore sjølvstendig næringsdrivande på gard, jobba på Nidar Bergene og Sogn og Fjordane Meieri. Liv Signe har vore kommunepolitikar i Sogndal og Lærdal, og også møtt på Fylkestinget. Ho var politisk rådgjevar i Helse- og sosialdepartementet frå 1999 til 2000. Liv Signe har møtt på Stortinget sidan 2001, dei fire fyrste åra som vara. Frå 2005 til 2009 var ho samferdsleminister. Ho har sidan 2009 vore kommunal- og regionalminister i regjeringa Stoltenberg. Liv Signe har vore partileiar for Senterpartiet sidan 2008. Landbruket og matprodusentane er viktige saker for Liv Signe. Ho jobbar for å styrka tollvernet.

Astrid Marie Nistad

Astrid Marie Nistad ©Stort copy

Astrid Marie Nistad. Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

Ap Astrid Marie Nistad (1938-) er fødd i Fjaler og er no busett i Bergen. Ho har mellom anna jobba som formannskapssekretær i Gaular kommune og rekneskapsleiar og merkantil leiar i Statkraft. Astrid Marie møtte på Stortinget i åra 1989-2001. Ho var Statssekretær i Olje- og energidepartementet frå 1986 til 1989. Astrid Marie har særleg engasjert seg i saker som gjeld industri og likestilling. Ho har vore leiar i kvinnepolitisk utval i fylkespartiet og styremedlem i kvinnepolitisk styre på landsplan.  Astrid Marie har engasjert seg for å få vekk tvangsgifte. I tillegg har målsaka vore viktig for henne.

Ambjørg Sælthun

Ambjørg Sælthun. Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Ambjørg Sælthun. Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Seks kvinner frå Sogn og Fjordane har gjennom tidene representert fylket på Stortinget. Til samanlikning har meir enn 100 menn frå fylket vore stortingsrepresentantar. Det tok 155 år før ei kvinne frå fylket møtte på Stortinget.

Sp logoAmbjørg Sælthun (1922-2012) var fødd i Ål i Buskerud. Etter realskule, husmorskule og sjukepleieutdanning gifte ho seg og flytte til Lærdal i 1945.  Ambjørg var den fyrste kvinnelege stortingsrepresentanten frå Sogn og Fjordane. Ho møtte på Stortinget frå 1969 til 1985, dei fire fyrste åra som vara. Samstundes sat ho i kommunestyret i Lærdal frå 1971 til 1975. Ambjørg engasjerte seg for folkehøgskulane, ho var oppteken av vilkåra til sjukepleiarane og var ein av dei fyrste som tok til orde for omsorgslønn. Ho stod bak ein større tverrpolitisk kvinneaksjonen mot pornografi på slutten av 1970-tallet. Ambjørg Sælthun fekk i 2008 kongens fortenestemedalje i gull.