Den skrivande Nikka

Jeg har kun gjenfortalt, hvad gamle Koner har fortalt mig, sa Nikka.  Ho såg ikkje på seg sjølv som forfattar og mykje skreiv ho anonymt.

Nokre av verka hennar:

  • En Husmandsfamilie, i Folkevennen 1865
  • Fra Søndfjord, ibid. 1866
  • At frie ved Omtalsmand, At Piger fri, Et lykkeligt Par, En huslig Scene og En nidkjær Kone, i E. Sundt: Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge. 3. Beretning, 1866
  • Æventyr fraa Sunnfjord, i Dølen nr. 39/1868
  • Segner fraa Sunnfjord, fortalde av gamle Synnve, ibid. nr. 43, 45 og 49–50/1868 og nr. 1 og 4–7/1869
  • Anna, Borgny og Kari, i Svein Urædd nr. 34, 37 og 38/1870
  • “En Siptesoknat i Søndfjord”, i Norsk folkekultur 1925
  • Berthel Vonens Livserindringer, ibid., 1933
  • “Askepot” o.a., i R. Berge: Norsk Sogukunst, 1976

Bibliografi

Vonen, Nikka. (1865). En Husmandsfamilie. Folkevennen. 13, 369-389.

Vonen, Nikka. (1866). Fra Søndfjord. Folkevennen. 14. 57-63.

Vonen, N. (1866). At frie ved Omtalsmand, At Piger fri, Et lykkeligt Par, En huslig Scene, En nidkjær Kone. I Eilert Sundt (Red.), Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge. 3. Beretning (s. 69-78). Kristiania : J. Chr. Abelsted forlag.

Vonen, Nikka. (1868). Æventyr fraa Sundfjord. Dølen. 1 (39).

Vonen, Nikka. (1868). Segner fraa Sunnfjord : fortald av gamle Synnve. Dølen. 1 (43, 45, 49-50).

Vonen, Nikka. (1869). Segner fraa Sunnfjord : fortald av gamle Synnve. Dølen. 1 (1, 4-7).

Vonen, Nikka. (1870). Anna, Borgny, Kari. Svein Urædd. 3 (34, 37 og 38).

Vonen, Nikka. (1925). En Siptesoknat i Søndfjord. Norsk folkekultur : Folkeminne-Tidsskrift. 11 (3,4). 94-97.

Vonen, Nikka. (1933). Berthel Vonens Livserindringer. Norsk folkekultur : Folkeminne-Tidsskrift. 19. 88-100.

Vonen, Nikka. (1934). Folkelege optegnelser fra Søndfjord. Norsk folkekultur : Folkeminne-Tidsskrift. 20 (1). 19-25.

Vonen, N. (1976). Anne i Viken, Høiberggubben, Askepot, Brudgommen som ledte efter Bruden sin, Gutten som gjorde Tinøine. Rikard Berge (Red.), Norsk Sogukunst (s. 29-40). – Oslo : Noregs Boklag.

Vonen, Nikka. (1977). Gåter frå Sunnfjord. Førde : Pedagogisk tenestekontor.

Vonen, Nikka. (1979). Bilete frå folkelivet i Sunnfjord. Førde.

Vonen, N. (1980). Borgny: (eit billæte fraa Sunnfjord), I Inger Lise Breivik, Kari Bråtveit, Anne-Marie Midtbø, Aslaug Nyrnes, Idar Stegane og Helga Thorsen (Red.), Kvinner i nynorsk prosa (s. 28-30). Oslo : Samlaget.

Vonen, Nikka. (1982). Barndomen og ungdomstida hans far. Førde : Pedagogisk tenestekontor.

Vonen, Nikka. (1982). Ein husmannsfamilie. Førde : Pedagogisk tenestekontor.

Vonen, Nikka. (1998). Høgberggubben. Fjaler. 1. 21-22.

Vonen, Nikka. (1999). Frå Jølster. Jølst. 16. 14.

Vonen, Nikka. (1999). Rasmus Kviteberg. Jølst. (s.15).

Vonen, Nikka. (2009). Familiefestar i begynnelsen av det 19.århundre. Fjaler. 12. 64-69.

Vonen, Nikka. (2009). Tunvoren i Flekke. Fjaler. 12. 20-22.

Universitetet i Oslo. Eventyr og sagn : digital samling av eventyr og sagn.