Denne digitale forteljinga om Ingeborg Grytten er også publisert på digitaltfortalt.no.

Du kan også kome til forteljinga ved å bruke denne QR-koden:

qr_Ingeborg_Grytten