I 1988 fekk Audhild Viken fylkeskulturprisen. Her kan de lese grunngjevinga frå leiaren i fylkeskulturutvalet, Erland Fagermoen:

AV-1988-P1 AV-1988-P2 AV-1988-P3