Kokkekurs. Foto lånt ut av Helga Skjolden

Kokkekurs. Foto lånt ut av Helga Skjolden

Kroken husmorskule i 1929. Fire jenter ved vaskehuset. Fv. Anna Ulvik, Magnhild Dale, Urnes, Emma Lovise Sætenes og Ragnhild Eikrem. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Kroken husmorskule i 1929. Fire jenter ved vaskehuset. Fv. Anna Ulvik, Magnhild Dale, Urnes, Emma Lovise Sætenes og Ragnhild Eikrem. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Husstellskulen i Stryn. Fotograf: I. Dårflot

Husstellskulen i Stryn. Fotograf: I. Dårflot

Husstellskulen i Stryn. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Husstellskulen i Stryn. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Husstellskulen i Stryn. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Husstellskulen i Stryn. Foto Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Frå arbeidsstova ved Kroken husmorskule ca. 1924. Ved veven sit Helga Brosvik, og ved den midterste symaskina sit Ragna Slengesol. Foto Fylkesarkivet

Frå arbeidsstova ved Kroken husmorskule ca. 1924. Ved veven sit Helga Brosvik, og ved den midterste symaskina sit Ragna Slengesol. Foto Fylkesarkivet

Elevgruppe i arbeid i det såkalla «Storekjøkkenet». Som namnet fortel var det det største av to undervisningskjøkken. Fotograf Kåre A. Tonning, Stryn ca. 1951. Lånt ut av Stryn Vidaregåande skule.

Elevgruppe i arbeid i det såkalla «Storekjøkkenet». Som namnet fortel var det det største av to undervisningskjøkken. Fotograf Kåre A. Tonning, Stryn ca. 1951. Lånt ut av Stryn Vidaregåande skule.

Elevar på «husholdningspartiet» lærte alt frå den daglege matlaginga til baking, sylting, safting, hermetisering og opplaging av fisk og kjøtmat. Undervisninga i matstell var konsentrert om alminneleg bondekost, og det vart brukt mest mogleg heimeavla produkt. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Elevar på «husholdningspartiet» lærte alt frå den daglege matlaginga til baking, sylting, safting, hermetisering og opplaging av fisk og kjøtmat. Undervisninga i matstell var konsentrert om alminneleg bondekost, og det vart brukt mest mogleg heimeavla produkt. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Elevar og tilsette ved husmorskulen i Stryn, med Malene Sandved. Biletet er teke mellom 1913 og 1919. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Elevar og tilsette ved husmorskulen i Stryn, med Malene Sandved. Biletet er teke mellom 1913 og 1919. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Elevar ved husmorskulen i Stryn skuleåret 1916-1917. Malene Sandved sit i midten. I bakgrunnen Hotel Central, der skulen heldt hus. Fotograf Jens Knutsen Maurseth. Foto Fylkesarkivet

Elevar ved husmorskulen i Stryn skuleåret 1916-1917. Malene Sandved sit i midten. I bakgrunnen Hotel Central, der skulen heldt hus. Fotograf Jens Knutsen Maurseth. Foto Fylkesarkivet

Elevane på «vaskepartiet» lærte også å bake flatbrød, i tillegg til klevask, rulling, stopping og lapping. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Elevane på «vaskepartiet» lærte også å bake flatbrød, i tillegg til klevask, rulling, stopping og lapping. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

«Sypartiet» i sving ved symaskinene. Kvar elev skulle sy eit sett undertøy, blusetøy, ei skjorte, bluseliv og blåtøykjolar. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

«Sypartiet» i sving ved symaskinene. Kvar elev skulle sy eit sett undertøy, blusetøy, ei skjorte, bluseliv og blåtøykjolar. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Sokneprest Samuel Sandved. Fotograf: H. Wiig

Sokneprest Samuel Sandved. Fotograf: H. Wiig

"Nogen opskrifter" av Malene Sandved