“Spedalsk” Illustrasjon av Fridtjov Urdal

 

Kors-Frugt

Ingeborg Grytten si bok “Kors-Frugt”. Fotograf: Lars Asle Vold

 

Far til Ingeborg Grytten. Måleri frå Vevring kyrkje. Fotograf Hermund Kleppa

Far til Ingeborg Grytten. Måleri frå Vevring kyrkje. Fotograf Hermund Kleppa

Mor til Ingeborg Grytten. Måleri frå Vevring kyrkje. Fotograf Hermund Kleppa

Mor til Ingeborg Grytten. Måleri frå Vevring kyrkje. Fotograf Hermund Kleppa

Tittelkobberet på førsteutgaven av Dorothe Engelbretsdatters bok Taare-Offer, 1685.

Tittelkobberet på førsteutgaven av Dorothe Engelbretsdatters bok Taare-Offer, 1685.

Lepramuseet i Bergen. Foto Nina Aldin Thune

Lepramuseet i Bergen. Foto Nina Aldin Thune

St. Jørgens Hospital, Bergen. Teikning av Johan Joachim Reichborn, 1768.

St. Jørgens Hospital, Bergen. Teikning av Johan Joachim Reichborn, 1768.

24 år gamal mann frå Noreg, foto Pierre Arents 1886

24 år gamal mann frå Noreg, foto Pierre Arents 1886

Leprabjelle frå mellomalderen. Biletet er teke på museet "Ribes Vikinger" i Danmark mai 2005. Fotograf Cnyborg.

Leprabjelle frå mellomalderen. Biletet er teke på museet “Ribes Vikinger” i Danmark mai 2005. Fotograf Cnyborg.

Skisse av spedalske Ingeborg Welhaven frå Askvoll. Foto: Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet i Stockholm

Skisse av spedalske Ingeborg Welhaven frå Askvoll. Foto: Hagströmerbiblioteket på Karolinska Institutet i Stockholm