Kjelder:

  • Susanna Lomheim Solem: Malla MoeStørst av alt er kjærleiken. 2011