Kjelder:

  • Bøe Kleppe, Torhild (2002) Utviklinga av Husmorskulen i Stryn i 90 år.
  • Engesæter, Aage og Thue, Johs. B. (1988) Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år. (s. 128 -133 og s. 86-89) Oslo: Det Norske Samlaget.
  • Faleide, Edvard (2005) Historia om ei hotellverksemd V. Stryn historielag sitt årsskrift for 2005 s. 16-33
  • Kongsvik, Åse og Støfringsdal (2002), Kari; Alle tiders Fjordamat – til høgtider og merkedagar. Selja Forlag
  • Loftesnes, Gudrun F. (1983) På husmorskulen i Stryn i 1932. So han sa…2007 s. 80-81
  • Lunde, Jens (1957) Sogn og Fjordane Landbruksselskap 100 år. (s. 190-193)
  • Sæbø, A. I. (1998) Husstellfagskulen i Kroken 1897 – 1957. Pridlao nr. 2 / 1998 s. 64-65
  • Vanberg, Rune (?) II Husmorskulen i Stryn gjennom 75 år 1913 – 1988.