Kjelder

  • Martinius K. Kusslid: Fattigannssoga. Nils og Marte Movik. Jul i Sunnfjord 1934.
  • Asbjørn Tyssen: Sunnfjord Museum. Husmannsplassen. Jul i Sunnfjord 1994.
  • Riksarkivet. Privatarkiv 233 Blehr.
  • Eilert Sundt: Om sædelighedstilstanden i Norge II. Utgåve Oslo 1968