Kjelder:

Alle tre

Fylkesmagasinet: Det store kvinnekuppet

Anne Karin Hamre

Åshild Kjelsnes

Jenny Følling