Korpshistorie

KlarinettAmatørmusikkorpsa var opphavleg berre for gutar og menn. Dei første vart stifta i siste halvdel av 1800-talet. Frå starten av var det berre gute- og ungdomskorps som var med i Norges guttemusikkorpsers landsforbund av 1918. Amatørkorpsa for vaksne kom med etter krigen. Først i 1956 fekk jentene vere med. Korps-organisasjonen fekk då namnet Norges Musikkorps Forbund.

Det finnast ingen reservebenk i korps. …alle kan vere i lag og ha det moro, uansett om ein er 10 eller 90 år.

Hilde Horpen, Sogn Avis den 3. april 2013